605 649 591
infolinia

Program Mieszkanie bez wkładu własnego

Program Mieszkanie bez wkładu własnego

Ustawa o kredycie gwarantowanym weszła w życie 27.05.2022r. W praktyce, niektóre banki wciąż dostosowują procedury a kolejne decydują się oferować kredyty z gwarancją wkładu własnego BGK.

Chodzi o to, że co do zasady, banki wymagają od Klienta wkładu własnego na poziomie 10%, a nawet 20%. Zatem gwarancja BGK, zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego, jednak nie więcej niż 100.000zł i maksymalnie 20%. Należy pamiętać, że osoby bez wkładu własnego, nie otrzymają dopłaty ani pieniędzy do ręki. Otrzymają gwarancję, a kredyt biorą w pełnej wysokości, koniecznej do przeprowadzenia transakcji.

Program mieszkanie bez wkładu własnego dostępny jest dla singli, par, bezdzietnych małżeństw oraz małżeństw posiadających dzieci. Ponadto osoby chcące skorzystać z kredytu bez wkładu własnego, powinny mieć zdolność kredytową, zmieścić się w limitach cen nieruchomości obowiązujących w danym regionie Polski oraz spełnić szereg innych warunków narzuconych przez ustawę.

Kredyt może zostać udzielony np. na zakup mieszkania/domu, budowę domu ale także wykończenie nieruchomości.

Kredyt hipoteczny będzie udzielany wg warunków proponowanych przez każdy bank biorący udział w programie, zatem warto porównać oferty przed złożeniem wniosku kredytowego.

Przeczytaj więcej ...

Czy świadczenie 500+ wpływa na zdolność kredytową?

Tak, w niektórych bankach świadczenie 500+ podnosi zdolność kredytową.

Rodzina 500 plus

„Rodzina 500+” jest to rządowy program finansowy, którego celem jest pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na czas jednego roku i trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.   

Obsługą świadczenia z programu „Rodzina 500+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co oznacza, że ZUS przyznaje i wypłaca to świadczenie. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Świadczenie 500+ – ważne informacje

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2023 r. – wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

 • Platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
 • bankowość elektroniczną.

Jeżeli wniosek na nowy okres zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Świadczenie 500+ – o czym należy pamiętać

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Komu przysługuje wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+”?

Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
Przeczytaj więcej ...

Czym jest eko kredyt hipoteczny?

Eko Kredyt hipoteczny jest to kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji ekologicznych. Jedną z jego zalet jest fakt, że jest to opcja korzystniejsza niż standardowy kredyt hipoteczny, ale trzeba spełnić określone warunki np. udokumentować energooszczędność nieruchomości.

O ekologiczny kredyt hipoteczny można ubiegać się na zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym z tym, że budynek nie może być zasilany węglowym źródłem ciepła.

Na co można przeznaczyć eko kredyt hipoteczny?

Eko kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup, budowę lub remont domu. Nieruchomość na której zakup przeznaczymy hipoteczny kredyt ekologiczny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego i musi być wyposażona w kolektory słoneczne, panele lub ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła.

Eko kredyt hipoteczny umożliwia postawienie domu pasywnego lub energooszczędnego na korzystniejszych warunkach niż tradycyjny kredyt hipoteczny np. pod względem marży nałożonej przez bank.

Zapraszam do kontaktu, wyjaśnię wszystkie wątpliwości odnośnie eko kredytu hipotecznego.

Przeczytaj więcej ...

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest to taki kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość.

Zwykle jest to kredyt na wysoką kwotę i z długim okresem spłaty. O maksymalnej kwocie decyduje zasadniczo zdolność kredytowa Klienta, jak również wartość nieruchomości będąca przedmiotem zabezpieczenia.

Z kolei zabezpieczenie pozwala znacznie zredukować ryzyko banku, a co za tym idzie, kredyt hipoteczny może być niżej oprocentowany niż kredyty konsumpcyjne.

Jeśli Kredytobiorca nie wywiązuje się z terminowej spłaty zobowiązania wobec banku, to instytucja może tą nieruchomość przejąć.

Każdy bank inaczej weryfikuje Kredytobiorcę, dlatego może mieć miejsce sytuacja, gdzie w jednym banku Klient otrzyma decyzję pozytywną, a w innym decyzję negatywną. Ponadto bank ocenia nieruchomość pod kątem prawnym i technicznym.

Continue reading
Przeczytaj więcej ...

Jak długo trwa załatwianie formalności przy kredycie hipotecznym?

Czas oczekiwania na kredyt zależy od wielu czynników. M.in. w dużym stopniu zależy od wybranych banków (tam gdzie jest promocja, zwykle czeka się dłużej). Do tego w trakcie roku zdarzają się okresy, kiedy proces analizy trwa dłużej np. okres świąteczny czy urlopowy. W optymistycznym wariancie decyzję kredytową ostateczną można uzyskać w ciągu kilku dni, ale w praktyce nie jest to sytuacja częsta.

Przeczytaj więcej ...