rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu twoich danych osobowych

Centrum Biznesowo-Finansowe Joanna Bednarz jako administrator twoich danych osobowych informujemy, że:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 („RODO”), na podstawie art. 6 ust 1. lit b) RODO w celu nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu [banki, firmy ubezpieczeniowe] oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w celu oceny Twojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego [ BIK, KRDBIG, Open Finance S.A.]

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy w zakresie przyznania kredytu.

Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu pod względem oceny zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego, ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej w sposób zautomatyzowany. Profilowanie oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu w celu analizy Twoich preferencji ( a w zakresie profilowania marketingowego – do określenia którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany) Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Ci kredytu, pożyczki, konsolidacji, ubezpieczenia lub na zaproponowaniu Ci określonego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego. Przeprowadzenie tego zautomatyzowanego procesu jest niezbędne do wykonania umowy i przyznaniu Ci określonego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego.

W związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej określenia zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, wysokości składki ubezpieczeniowej, masz prawo do zakwestionowania tej czynności, zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego profilowania Twoich danych osobowych, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania (sprostowania) danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji tych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@joannabednarz.pl

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest również warunkiem złożenia oferty i zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz tych danych możemy odmówić złożenia Ci oferty oraz zawarcia umowy.