605 649 591
infolinia

Czy bank jest właścicielem nieruchomości do czasu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego?

Bank nie jest właścicielem nieruchomości. Jest tylko wpisany jako wierzyciel do działu IV księgi wieczystej. Jeśli Klient całkowicie spłaci kredyt, to dostanie z banku zgodę na wykreślenie hipoteki.