rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Czy banki dają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu?

Tak, ale przy zmiennej stopie procentowej, bank może pobierać rekompensatę za wcześniejszą spłatę w okresie 36 miesięcy. Przy stałej stopie, bank ma prawo pobierać opłatę w całym okresie kredytowania.