rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Czy do kredytu mogą przystąpić osoby nie spokrewnione ze sobą?

Tak.