rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Czy zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość osoby trzeciej?

Tak, może być nieruchomość osoby trzeciej, nawet nie spokrewnionej z kredytobiorcą.