605 649 591
infolinia

Kredyt – dokumenty wymagane przy dochodach z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego?

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, starające się o kredyt powinny dostarczyć dokumenty :

  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych
  • niezaleganiu z podatkiem,
  • zaświadczenie z KRUS,
  • dopłaty z ostatnich 2 lat,
  • faktury ze sprzedaży płodów rolnych z ostatniego roku