rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Czy zawody zaufania publicznego (np. adwokat, notariusz, lekarz) mogą liczyć na preferencyjne warunki  i łatwiejszy dostęp do kredytów?

Tak, wobec tych grup zawodowych banki stosują uproszczone procedury.