rzetelność i skuteczność, bo Klient zawsze jest na pierwszym miejscu

Kredyty – Co to jest transza?

Transza to część kwoty kredytu uruchamianego etapami.